Λατινική Αμερική

TΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ

Ανακαλύψτε την ομορφιά της Λατινικής Αμερικής!

                               

                  Covid-19 Ενημέρωση (08/02/2022)

Aργεντινή

Όλοι οι επιβάτες ( κάτω των 70 ετών) θα πρέπει να συμπληρώσουν πριν την αναχώρησή τους τη συγκεκριμένη φόρμα

Όλοι οι ταξιδιώτες πρέπει να υποβληθούν σε μοριακό τεστ ( PCR test) το μέγιστο 72 ώρες πριν την αναχώρησή τους.

Όλοι οι ενήλικες ταξιδιώτες πρέπει να έχουν πιστοποιητικό εμβολιασμού ( δεν ισχύει για όσους είναι κάτω των 18 ετών)

Για την είσοδο στην Αργεντινή είναι υποχρεωτική το έξτρα ασφαλιστικό πακέτο.

Βραζιλία

Όλοι οι ταξιδιώτες πρέπει να υποβληθούν σε μοριακό τεστ ( PCR test) το μέγιστο 72 ώρες πριν την αναχώρησή τους. Δεν ισχύει για άτομα 12 ετών και κάτω.

Όλοι οι ταξιδιώτες πρέπει να έχουν πιστοποιητικό εμβολιασμού.

Όλοι οι επιβάτες θα πρέπει να συμπληρώσουν πριν την αναχώρησή τους τη συγκεκριμένη φόρμα 24 ώρες πριν την αναχώρηση.

Περού

Για την είσοδο στο Περού απαιτείται

Ή πιστοποιητικό εμβολιασμού και να έχουν παρέλθει 14 ημέρες από την τελευταία δόση,

Ή μοριακό τεστ ( PCR test) 72 ώρες πριν την αναχώρηση του ταξιδιού

Όλοι οι ταξιδιώτες θα πρέπει να συμπληρώσουν τη φόρμα εισόδου στη χώρα, 72 ώρες πριν την έναρξη του ταξιδιού.

Για την επιστροφή στην Ελλάδα, όλοι οι ταξιδιώτες θα πρέπει να έχουν το Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID-19 το οποίο περιέχει πληροφορίες για ένα από τα παρακάτω στοιχεία:

α)Πιστοποιητικό εμβολιασμού με χρονική ισχύ εννέα (9) μήνες μετά την ολοκλήρωση του βασικού εμβολιασμού και χωρίς χρονικό περιορισμό για τους ταξιδιώτες που έχουν λάβει και την ενισχυτική δόση.
β) Πιστοποιητικό νόσησης που διαρκεί έως εκατόν ογδόντα (180) ημέρες.
γ) Πιστοποιητικό αρνητικού αποτελέσματος, με τη μέθοδο PCR εντός των τελευταίων εβδομήντα δύο (72) ωρών πριν από την άφιξή τους στην Ελλάδα.