Λίβανος

ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ

Μια από τις πιο ενδιαφέρουσες χώρες της Ανατολικής Μεσογείου και γενικότερα, της Μέσης Ανατολής!

 

  Covid-19 Ενημέρωση (20/06/2022)

Όλοι οι επιβάτες που ταξιδεύουν προς το Λίβανο, πρέπει να παρουσιάσουν ένα από τα παρακάτω:

Τεστ COVID-19: Αρνητικό αποτέλεσμα τεστ PCR για COVID-19 που για να θεωρηθεί έγκυρο δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 48 ώρες μεταξύ της ημερομηνίας δειγματοληψίας και της επιβίβασης στο αεροσκάφος ή αρνητικό αποτέλεσμα Rapid τεστ 24 ωρών, μεταξύ της ημερομηνίας δειγματοληψίας και της επιβίβασης στο αεροσκάφος.

Ή
Πιστοποιητικό εμβολιασμού
: θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί όλες οι προβλεπόμενες δόσεις (δύο ή 3 δόσεις εμβολίου COVID -19 ή μία δόση εμβολίου COVID -19 για τα μονοδοσικά εμβόλια) το μέγιστο 6 μήνες πριν από την αναχώρησή τους στον Λίβανο.